Philippine General Consulate Copenhagen, Denmark
 

Application for a Philippine Non-Immigrant / Temporary Visitor Visa
Ansøgningsskema for visum for ikke emigrerende/midlertidigt besøgende
1.  Surname (Last Name) / Efternavn :_____________________________________________________________________

2Given Names (First Name) / Fornavn:__________________________________________________________________________________

3.  Sex / Køn: Male / Mand Female / Kvinde

4.  Citizenship / Nationalitet: ____________________________________________ Age / Alder:_____________________________________

5.  Date of Birth (dd.mm.yy) / Fødselsdato : __________ Place of Birth / Fødselssted: ______________________________________________

6. Civil Status: Single Married / Giflt Divorced / Fraskilt Widowed / Enke/-mand Others / Andet

7.  Type of Travel Documents / Type af rejsebevis: Regular passport / Almindeligt pas Alien Travel Document / Fremmed rejse dokumentation

8.  Passport No. / Pasnummer______________ : Expiry Date (dd.mm.yy.) / Udløbsdato:__________ Issued by / Udstedt af:__________________

9.  Home Address/Hjemadresse:____________________________________________________________ Tel. No. / Tlf.nr.: _______________

10.  Occupation/Beskæftigelse:____________________________________________ Tel. No. at Work / Tel.nr. arbejde:____________________

11.  E- mail address / E-mail adresse: ____________________________________________________________________________________

12.  Name and Address of Employer / Navn og adresse på arbejdsgiver: _________________________________________________________

13.  First visit to the Philippines? / Er dette første besøg I Filippinerne? Yes/ Ja No/ nej

14.  If ”No” date of last visit / Hvis nej, dato for sidste besøg: ___________________________________________________________________

15. Have you ever been denied entry into the Philippines / Er De tidligere blevet nægtet indrejse I Filippinerne Yes No

If ”Yes,” when were you denied entry (date)? / Hvis “ja”, hvornår blev De nægtet indrejse? (dato) _______________________________________

16.  Purpose of visit / Formål med besøget: _______________________________________________________________________________

17.  Number of days of intended stay / Antal dage planlagt for besøg :_______________ ____________________________________________

18.  Arrival date in the Philippines / Dato for ankomst til Filippinerne: ___________________ Flight No. / Fly nr.:___________________________

19.  Departure date from the Philippines / Dato for afrejse fra Filippinerne: ______________ Flight No. / Fly nr.:_________ __________________

20.  Reference and Address in the Philippines / Reference og adresse I Filippinerne:_______________________________________________

21.  Places to be visited in the Philippines / Lokaliteter der besøges I Filippinerne:_________________________________________________

22.  If applicant is below 15 years of age, please indicate name of and relationship with travelling companion / Ifald ansøgeren er under 15 år, angiv

venligst navn og relation på rejseledsager:________________________________________________________________________________

I solemnly swear under the penalty of law to the truth and correctness of the above statements and information, and that I personally accomplished this application from.

Jeg bekræfter hermed under ansvar korrektheden af ovenstående informationer, og at jeg personligt har udfyldt denne formular.

_________________________________________
Signature of Applicant / Ansøgerens underskrift
(or parent of Applicant below 15 years old / Forældre for ansøgere under 15 år)

A visa issued is not at guarantee that the holder will be admitted into the country. Admission of aliens is a function of the immigration
authority ant the port of entry.

Et visa garanterer ikke indehaveren indrejsetilladelse i landet. Indrejsetilladelse for fremmede er et anliggende alene for den enkelte immigrationsmyndighed ved den aktuelle kontrol.

FOR OFFICIAL USE ONLY

Amount Paid: ________________ Visa No.: ________________

Issued on ____________ as a Non-Immigrant under O.R.No: ________Sec. 9 ( ) of the Philippine Immigration Act of 1940 valid until________

Service No.: __________________

SS-MRRV-No.: ________________

Received by: __________________

Mailed by:____________________


___________________________

Signing Officer


Tilbage til forsiden/return to front page


Det filippinske generalkonsulat • Jægersborg Alle 16, 2 sal, 2920 Charlottenlund • Danmark
Åbningstider: Mandag - tirsdag - onsdag - torsdag - fredag fra kl. 10.00 til 12.00.
Tlf: (+45) 25 63 67 11 • E-mail: philcon@philcon.dk • www.filippinsk-konsulat.dk